Suomen paintbal- liitto ry järjestää ylimääräisen kokouksen Sissoksen Paintball Bunkkerissa 10.3.2013 klo 15.15. Kutsu lähetetään kaikille jäsenyhdistyksille, joiden yhteystiedot ovat liiton tiedossa. Osallistumisoikeus on kaikilla, mutta mahdollisiin äänestyksiin voivat osallistua vain Suomen paintball-liiton jäsenyhdistyksien edustajat.

Huomautukset ja/tai esitettävät asiat, sekä uudet asiat listalle tulee ilmottaa SPBL:n puheenjohtajalle viimeistään 8.3. mennessä kirjallisesti (mieluiten sähköpostitse).

Alla kopio kutsusta:

KUTSU

Suomen paintball-liitto ry järjestää vuosikokouksen sunnuntaina 10.3.2013 klo 15.15– 17.15 Sissoksen Bunkkerissa, Helsingin Jätkäsaaressa Osallistumisoikeus kaikilla, mutta mahdollisiin äänestyksiin voivat osallistua vain liiton jäsenyhdistysten edustajat.

Käsitellään ao. asiat.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja
 9. hyväksytään liitolle uudet säännöt ja muutokset
 10. valitaan liitolle rahastonhoitaja ja lisenssivastaava
 11. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
 12. muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen