Paintballin suosion nousu on ollut nähtävissä
turnauspelaajille isompina turnauksina ja
varsinkin ison rapakon tuolla puolen
lisääntyneenä tv-aikana. Amerikkalainen
SGMA julkaisi
tuoreimmat tutkimustulokset paintballin kasvusta.
Tulokset on poimittu SGMA:n tekemästä The
Superstudy of Sport Participation 2002 -tutkimuksesta, jossa tiedusteltiin ihmisten
urheilutottumuksia.

Ensimmäistä kertaa paintball oli
harrastusvaihtoehtona tutkimuksessa vuonna 1998,
jolloin paintballia harrastaneiden määräksi
USA:ssa laskettiin 5,923 miljoonaa ihmistä. Tämän
jälkeen harrastajamäärä on noussut tasaisesti.
Vuonna 2001 laskettiin paintballia kokeilleiden
määräksi 7,678 miljoonaa ihmistä. Tutkimuksen
mukaan myös yli 15 kertaa vuodessa paintballia
pelanneiden määrä nousi vuodesta 1998 vuoteen
2001 mennessä 78%, yhteensä 1,414
miljoonaan harrastajaan. Mikään suuri yllätys ei liene se että suurin osa harrastajista on 12-24 -vuotiaita miehiä.

Myös SGMA:n tekemän Recreational Market Reportin
mukaan paintball-varusteiden myynti on noussut
vuoden 1999 170 miljoonasta 225
miljoonaan dollariin.

Lähde: Splatweb.net