Pitemmittä puheitta annetaan tiedotteen puhua puolestaan:


Kutsu Suomen Paintball -liiton Liiga- ja Divisioonakokoukseen koskien
vuosia 2003 ja 2004.

Suomen Paintball -liiton liittohallitus on päättänyt kutsua koolle
neuvoa-antavan kokouksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten
kilpapaintballharrastajien toiveet ja tavoitteet koskien vuosia 2003-4.
Kokous järjestetään Tampereella myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
23.11.2002 klo 14.00 alkaen. Kokouksen tärkein tehtävä on selvittää
minkälaisiksi Liiton
viralliset kilpasarjat tulisi kehittää vuosien 2003 ja 2004 aikana.

Kokouksessa on puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus jokaisen vuoden 2002
Liigassa ja
1.Divisioonassa pelanneen joukkueen yhdellä edustajalla. Jokaisesta
joukkueesta voi paikalle tulla myös toinen edustaja. Kaikkien paikalle
saapuvien edustajien on ilmoittauduttava 15.11.2002 mennessä lähettämällä
sähköpostilla osallistujien nimet osoitteeseen putkonel@tutor.cc.tut.fi

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä eri vaihtoehtoja Liiton kilpasarjojen
järjestämiseksi vuosien 2003 ja 2004 osalta. Koska ainut tehokas tapa
käsitellä eri vaihtoehtoja, on tarkastella niitä kokonaisuuksina, tulee
Liittohallitus esittämään kokouksessa omat ehdotuksensa kilpasarjojen
järjestämisestä. Kaikki halukkaat tahot ovat myös tervetulleita esittämään
omat
ehdotuksensa kokouksessa, mutta kaikki ehdotukset tulee lähettää
etukäteen sähköpostilla osoitteeseen tomi.koskenvuori@spbl.org 15.11.2002
mennessä. Liittohallituksen esityksen hahmotelma julkaistaan heti kun se
saadaan valmiiksi, jotta samansuuntaisia esityksiä suunnittelevat tahot
eivät joudu tekemään turhaa työtä. Ehdotuksen tulee sisältää ainakin
pelikierrosten määrät ja aikataulut, sekä joukkue ja
pelaajamäärät kaikilla sarjatasoilla ja myös aikataulut sekä vuosi, että
pelipäivätasolla, hahmotelma päivän pelien toteutuksesta (lohkot,
finaalit,…) ja alustava budjetti. Mikäli ehdotuksen tekijä ei muuten ole
läsnäolo oikeutettu, voi liittohallitus myöntää ehdotuksen tekijöille
läsnäolo-oikeuden.

Kokouksessa käsitellään myös pienempiä erillisiä asioita kilpasarjoja
koskien,
kuten sarjatasomääritteitä, farmisääntöjä, pelisääntötarkennuksia ja muita
asiaan kuuluvia aiheita. Myös näitä käsitellään vain ennakkoehdotusten
perusteella, joten myös näitä koskevat ehdotukset tulee lähettää
15.11.2002 mennessä osoitteeseen tomi.koskenvuori@spbl.org

Liittohallitus vahvistaa kokouksen osallistuja- ja esityslistan
kokouksessaan 16.11.2002, jonka jälkeen esityslista julkaistaan heti kun
se saadaan kirjoitettua puhtaaksi.

Lisätietoja kokouksesta, osallistumisesta ja ehdotuksista saa
allekirjoittaneelta.

Tomi Koskenvuori
tomi.koskenvuori@spbl.org
Puh. 044 3038206
Spbl Puheenjohtaja

Lähde: Splatweb.net