Sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 15.3.2003 klo 13-16 Hotelli Salpauksessa Lahdessa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • 1. Kokouksen avaus.
 • 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
 • 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 • 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 • 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 • 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.
 • 10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi.
 • 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
 • 12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö.
 • 13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten liiton sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat.
 • 13.1 Sääntömuutokset kohtiin 10§ ja 12§.

Lähde: Splatweb.net