Finnish Xball League (FXL) on langettanut kahdelle pelaajalle rangaistuksia FXL

2005 kolmannen kierroksen aikana tehdyistä sääntörikkomuksista. Rangaistuksia on
annettu seuraavasti:

1. Yhden turnauksen pelikielto, joka on annettu NXL sääntöjen §12.1.5 mukaan.
Säännöt, joita pelaaja rikkoi:

a. 10.3.5 Players will be eliminated for engaging in unsportsmanlike conduct,
including, and not limited to:
  i. 10.3.5.5 Shooting at an eliminated player, coaches, spectators, game
officials,
  ii. 10.3.5.7 Verbal or physical abuse of opposition players, judges,
League officials, or spectators

2. Yhden pelin pelikielto ja 10 minuutta + 5 minuuttia rangaistusta seuraavassa FXL
turnauksessa, joka on annettu sääntöjen §12.1.4.1-12.1.4.1.2 ja 8.3.4 mukaan.
Säännöt rikkomuksista joista pelaajaa rangaistaan:

a. 8.3.4 Re-entering field after elimination
b. 10.3.5 Players will be eliminated for engaging in unsportsmanlike conduct,
including, and not limited to:
  i. 10.3.5.1 Failure to obey a judge’s directions,
  ii. 10.3.5.7 Verbal or physical abuse of opposition players, judges,
League officials, or spectators

Rangaistukset langetettiin tuomarien enemmistön yhteisen päätöksen perusteella.
Päätöksenteossa käytettiin kierrokselta taltioitua videomateriaalia.

Asianomasille pelaajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti asiasta (sääntöversio jota on
käytetty yllä on NXL säännöt kirjoitettu 9.2.2004).

FXL-organisaatio haluaa ilmaista riippumattomuutensa Suomen Paintball Liitosta, sekä
sen järjestämästä SM-liiga turnaussarjasta. Tämän johdosta FXL ei tue SM-liigan
näkemystä pelaajan virallisesti puutteellisesta rankaisemisesta. FXL ei ole saanut asiasta
SM-liigan puolesta minkäänlaista yhteydenottoa, eikä FXL ole virallisesti tiedottanut
asiasta tähän asti. Tämän johdosta FXL haluaa ilmaista tyytymättömyytensä SM-liigan
tapaan käyttää FXL:n epävirallisia päätöksiä omien päätöstensä teossa tiedustelematta
asian perusteita.

Patrik Louko
FXL Commissioner
23.8.2005

Lähde: FXL