Suomen paintball-liitto kokoontuu vuosikokoukseen sunnuntaina 13.1. Sissoksen Paintball Bunkkeriin. Kokoukseen on osallistumisoikeus kaikilla jäsenseuroilla (maks. 2 hlö per seura).

Alla varsinainen kokouskutsu:

KUTSU

Suomen paintball-liitto ry järjestää vuosikokouksen sunnuntaina 13.1.2013

klo 15.00 – 17.00

Bunkkerissa, Helsingin Jätkäsaaressa

Osallistumisoikeus kaikilla liiton jäsenseurojen edustajilla (max 2hlö per seura)

Käsitellään ao. asiat sekä mm. lähetekeskustelu uudelle hallitukselle kauden 2013 kilpakauden toteutuksesta

13 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 • valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
 • vahvistetaan liiton matkustussääntö
 • käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat