Tietoa ja uutisia paintball / värikuulapelimaailmasta

Avainsana: kutsu

Suomen paintball-liitto ryn vuosikokouskutsu

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.1.2015 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

SPBL muistuttaa myös jäsenseurojaan hoitamaan mahdolliset rästissä olevat liiton jäsenmaksut kuntoon ennen kokousta äänioikeuden varmistamiseksi kokouksessa. (Tilinumero: FI16 1140 3000 4116 89 Saaja: Suomen Paintball Liitto ry, Viestiin: SPBL:n jäsenmaksu 2015, ”yhdistyksen nimi”. Summa 20€.)

Liitto muistuttaa myös, että seuran kokousedustajalla tulee olla mukanaan seuran myöntämä valtakirja edustajan tehtävään liittokokouksessa ( SPBL:n säännöt §12).

Suomen paintball-liiton vuosikokous 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
 11. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajan sijaista tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Edellä valitus henkilöt ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa liiton luottamustoimissa. Määrätään edellä valittujen henkilöiden palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat

Kutsu SPBL:n vuosikokoukseen

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 10.1.2015 klo 12.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 4.1.2015 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi . Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

SPBL:n vuosikokous 12.1.2014

Suomen Paintball-liitto ry:n tiedote koskien ensi kuussa järjestettävää vuosikokousta.

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään sunnuntaina 12.1.2014 klo 15.30 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.1.2014 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

Paulus Parkatti, Suomen paintball-liiton tiedotusvastaava

Suomen paintball-liiton vuosikokous 4.12.

Suomen paintball-liitto kokoontuu vuosikokoukseen sunnuntaina 4.12. Paintball Bunkkeriin. Kokouksen asialistalla on mm. hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja sekä vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet tulevalle vuodelle. Kokoukseen on osallistumisoikeus kaikilla jäsenseuroilla (maks. 2 hlö per seura). Alla varsinainen kokouskutsu:

KUTSU

Suomen paintball-liitto ry järjestää vuosikokouksen sunnuntaina 4.12.2011

klo 14.00 – 16.00

Bunkkerissa, Helsingin Jätkäsaaressa

Osallistumisoikeus kaikilla liiton jäsenseurojen edustajilla (max 2hlö per seura)

Käsitellään ao. asiat sekä mm. lähetekeskustelu uudelle hallitukselle kauden 2012 kilpakauden toteutuksesta 

13 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat

Suomen paintball-liitto ry:n vuosikokouskutsu

Tässä liiton säännöistä ote, jonka mukaan vuosikokous järjestetään.

Lauantaina 28.5.2010 klo 19:30 alkaen (tai 1. divisioonan pelien jälkeen) Kylpylän tiloissa, ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkempi paikka.

13§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
 14. Kohtaan 13. esitetään seuraavaa:
  • kilpailulautakunnan valinta (4-5 hlö) tehtävänä kilpakausien 2010 ja 2011 organisointi
  • tuomari- ja sääntövastaavien valinta (1-2 hlö)
  • muita asioita joita jäsenyhdistykset voivat ehdottaa 23.5.2010 mennessä osoitteeseen: hallitus@spbl.org

Ilmoittautuminen kokoukseen: hallitus [at] spbl . org ehdottomasti 26.5.2010 mennessä.

Lähde: SPBL

SPBL vuosikokous 24.4. Porissa

Suomen Paintball Liitto ry:n virallinen vuosikokous

lauantaina 24.4.2010

klo 12 – 15

Osallistumis- ja äänioikeus rekisteröidyillä paintball-yhdistyksillä

Paikka:

Sokos Hotel Vaakuna
Gallen-Kallelankatu 7
28100 Pori

Ilmoittautuminen: hallitus [at] spbl . org

Asialistalla mm.

 • edellisen kauden talousselvitys
 • edellisen hallituksen vastuuvapaus
 • liittohallituksen valinta (4-5 hlö)
 • yhdistysten jäsenmaksuista päättäminen
 • kilpailulautakunnan valinta (4-5 hlö) tehtävänä kilpakausien 2010 ja 2011 organisointi
 • tuomari- ja sääntövastaavien valinta (1-2 hlö)
 • muita asioita joita jäsenyhdistykset voivat ehdottaa 15.4.2010 mennessä osoitteeseen: hallitus [at] spbl . org

Lähde: SPBL

© 2024 Splatweb

Theme by Anders NorenUp ↑