Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.1.2015 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

SPBL muistuttaa myös jäsenseurojaan hoitamaan mahdolliset rästissä olevat liiton jäsenmaksut kuntoon ennen kokousta äänioikeuden varmistamiseksi kokouksessa. (Tilinumero: FI16 1140 3000 4116 89 Saaja: Suomen Paintball Liitto ry, Viestiin: SPBL:n jäsenmaksu 2015, ”yhdistyksen nimi”. Summa 20€.)

Liitto muistuttaa myös, että seuran kokousedustajalla tulee olla mukanaan seuran myöntämä valtakirja edustajan tehtävään liittokokouksessa ( SPBL:n säännöt §12).

Suomen paintball-liiton vuosikokous 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
 11. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajan sijaista tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Edellä valitus henkilöt ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa liiton luottamustoimissa. Määrätään edellä valittujen henkilöiden palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat