Tietoa ja uutisia paintball / värikuulapelimaailmasta

Avainsana: vuosikokous (Page 1 of 2)

Suomen paintball-liiton vuosikokouksen satoa

SPBL: vuosikokouksessa Paintball Bunkkerilla 9.1.2016 pidetyn kokouksen suuren linjan päätöksiä

SPBL:n hallituksen kokoa pienennettiin, ja hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Jesper Raevaara (Urho), Markku Nevala (Trivoga), Thomas Welin (PPW) ja Pertti Berg (Cyclone).

SPBL:n puheenjohtajana jatkaa Kai Siltala (DT)

SPBL:n rahastonhoitajana jatkaa Jyrki Åland (DT)

SPBL:n tiedottajana jatkaa Paulus Parkatti (Viper)

SPBL asettaa kilpailutoimintaansa organisoimaan kilpailulautakunnan, jonka tehtävänä on organisoida ja päättää tulevan kilpakauden yksityiskohdista. Kilpailulautakunta tulee koostumaan jokaisen SM-liiga joukkueen edustajasta ja lisäksi 1. ja 2.Divisioonasta nimettävistä edustajista (1 kummastakin divisioonasta). Kilpailulautakuntaa toimii SPBL:n hallituksen alaisuudessa ja SPBL:n hallitus vahvistaa erikseen kilpailulautakunnan päätösehdotelmat tulevien sarjajärjestelyjen osalta.

Jokainen kaudella 2016 SM-liigassa pelaavan joukkueen tulee nimetä oma edustajansa kilpailulautakuntaan sähköpostitse liiton puheenjohtajalle Kai Siltalalle sähköpostitse 1.2.2016 mennessä: kai . siltala [at] elisanet . fi. Tehtävästä kiinnostuneet 1 ja 2 Divisioonan pelaajat voivat ilmoittautua samoille henkilöille, viestiin toivotaan seuraavia tietoja: Nimi, edustamasi joukkue, lyhyt inffo lajinparissa olosta ja lyhyt perustelu miksi juuri sinut tulisi valita kilpailulautakuntaan mukaan. 1. ja 2. Divisioonien edustajat voivat hakea paikkaa 1.2.2016 mennessä. Kilpailulautakuntaan valitaan 1 ja 2 divisioonien edustajat ensisijaisesti joukkueesta, jolla ei ole edustusta SM-liigassa.

SPBL:n sarjojen ennakkoilmoitautumismaksujen suurudet kaudella 2016 ovat:

 • SM-Liiga 600 €
 • 1-Divisioona 500 €
 • 2-Divisioona 400 €
 • 3-Divisioona 300 €

Maksut tulee suorittaa SPBL:n tilille FI16 1140 3000 4116 89 – Saaja: Suomen Paintball Liitto ry, viestiin joukkueen nimi, sekä sarjataso. Maksujen eräpäivä on 29.2.2016.

Aikaisempiin kausiin verrattuna ennakkoilmoittautumismaksu sisältää joukkueen edustaman yhdistyksen jäsenmaksun SPBL:lle (20€).

Kauden 2016 osallistumismaksut tulevat olemaan suurinpiirtein saman suuruiset kuin kaudella 2015. Lopulliset sarjamaksut voidaan vahvistaa, kun osallistuvien joukkueiden määrä saadaan vahvistettua lopullisten kulujen laskemista/jakamista varten.

Kaudella 2016 käytettävistä säännöistä, kentistä, kierrospäivämääristä ja kierrosjärjestäjistä päätösehdotelman tekee kilpailulautakunta, jonka SPBL:n hallitus vahvistaa. Päätökset pyritään tekemään niin pian kuin mahdollista ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian jäsenistölle.

Ehdotettuja mahdollisia muutoksia kaudelle 2016 ovat muun muassa:

 • Osa sarjatasoista (Liiga + 1-divisioona) pelattaisiin tuplapitein
 • Osa sarjoista (2 + 3 Divisioona) pelattaisiin jonkinasteisella kuularajoituksella
 • 3 Divisioonan joukkuekoon muuttamista 4-man muotoon
 • Laitavalmennuksen poistaminen osasta tai kaikilta sarjatasoilta
 • Suurempien sääntölinjojen + käytettävien kenttien osalta odotetaan WPBO:n sääntöjen ja kenttien julkistusta

SPBL:n lisenssit tulevat myyntiin Huhtikuun 2016 aikana, tästä lisätietoja myöhemmin kevään aikana.

SPBL:n uudistaa nettisivujaan kauden 2016 aikana, mikäli sinulla on kehityskelpoisia ideoita tulevia sivuja varten, voi ehdotuksia laittaa tulemaan liiton tiedottajalle sähköpostitse parkatti . paulus [at] gmail . com.

Suomen paintball-liitto ryn vuosikokouskutsu

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.1.2015 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

SPBL muistuttaa myös jäsenseurojaan hoitamaan mahdolliset rästissä olevat liiton jäsenmaksut kuntoon ennen kokousta äänioikeuden varmistamiseksi kokouksessa. (Tilinumero: FI16 1140 3000 4116 89 Saaja: Suomen Paintball Liitto ry, Viestiin: SPBL:n jäsenmaksu 2015, ”yhdistyksen nimi”. Summa 20€.)

Liitto muistuttaa myös, että seuran kokousedustajalla tulee olla mukanaan seuran myöntämä valtakirja edustajan tehtävään liittokokouksessa ( SPBL:n säännöt §12).

Suomen paintball-liiton vuosikokous 9.1.2016 klo 11.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä
 11. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajan sijaista tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Edellä valitus henkilöt ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa liiton luottamustoimissa. Määrätään edellä valittujen henkilöiden palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat

Vuoden 2015 SPBL:n vuosikokouksen päätöksiä

Suomen paintball-liitto piti vuosikokouksen lauantaina 10.1.2015. Kokouksessa käytiin läpi huomattavan monta asiaa ja käytiin keskustelua nykyisestä sekä SPBL:n tulevista kausista. SPBL:n vuosikokouksessa valittiin SPBL:n hallituksen toimihenkilöt, ja hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:

Liiton puheenjohtajana jatkaa Kai Siltala (DT)

Hallituksen jäsenet:

 • Sakari Koskinen (DT)
 • Markku Nevala (Trivoga)
 • Sami Turunen (Cyclone)
 • Jari Tuukkanen (Viper)
 • Jesper Toivola (Urho)
 • Tuure Vehkamäki (Creditor)
 • Tero Kettu (PH Paintball)
 • Miro Rainio (Cyclone)
 • Paulus Parkatti (Viper)

Liiton sarjojen päivämäärät (paikkakunnat päätetään myöhemmin):

 • 1. kierros: 13.-14.6.2015
 • 2. kierros: 11.-12.7.2015
 • 3. kierros: 1.-2.8.2015
 • 4. kierros: 5.-6.9.2015

Kaikkien liiton sarjojen (SM, 1.Div, 2.Div, 3.Div) ennakkoilmoittautumismaksu on 300€ ja sen eräpäivä on 28.2.2015, maksu SPBL:n tilille:

Tilinumero: FI16 1140 3000 4116 89, saaja: Suomen Paintball Liitto ry, viesti: Joukkueen nimi, sarjataso. (Ennakko maksu vähennetään kokonaisilmoittautumismaksusta. Ennakkoilmoittautumismaksua ei palauteta joukkueille.)

Joukkueita pyydetään ilmoittamaan SPBL:n puheenjohtajalle sähköpostitse kai.siltala@elisanet.fi , millä sarjatasolla he haluaisivat pelata kaudella 2015. Liitto pitää mahdollisena, että sarjatasoja joudutaan muokkaamaan kaudelle 2015. Lopullisen päätöksen joukkueen sarjatasosta tekee SPBL:n hallitus.

Kaudella 2015 jokaisella SPBL:n kilpasarjaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla liiton myöntämä kilpailulisenssi, eli erilliset urheiluvakuutukset eivät enää riitä vaan jokaiselta pelaajalta vaaditaan liiton lisenssi. Lisäksi jokaiselta pelaajalla tulee olla mukanaan voimassaoleva kuvallinen henkilötodistus turnauksessa, ja pelaajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä näin pyydettäessä (passi, henkilökortti, ajokortti, kuvallinen KELA-kortti).

SPBL:n hallitus pyytää kaikkia potentiaalisia kierroksenjärjestäjiä ottamaan yhteyttä sähköpostitse kai.siltala@elisanet.fi liiton puheenjohtajaan 28.2.2015 mennessä. Kaudella 2015 tullaan käyttämään PSP:n kenttäpohjaa.

SPBL etsii lisäksi kiinnostuneita tuomareita ensikaudelle sitoutumaan kaikkien 4 turnauksen tuomarointiin, ilmoita kiinonstuksestasi pj. sähköpostiin kai.siltala@elisanet.fi .

SPBL:n hallitus

Kutsu SPBL:n vuosikokoukseen

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 10.1.2015 klo 12.00 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 4.1.2015 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi . Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

Tiedote: SPBL:n vuosikokouksen päätökset

Suomen paintball-liitto piti vuosikokouksen sunnuntaina 12.1.2014. Kokouksessa käytiin läpi huomattavan monta asiaa ja käytiin keskustelua nykyisestä sekä SPBL:n tulevista kausista. Kokouksen päätöksistä on luvassa laajempi tiedote eri selvitysten valmistuttua liiton toimesta, ohessa tärkeimmät tiedot koskien ensikauden alkua.

SPBL:n vuosikokouksessa valittiin SPBL:n hallituksen toimihenkilöt, ja hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:

Liiton puheenjohtajana jatkaa Kai Siltala (DT)

Hallituksen jäsenet:

 • Sakari Koskinen (DT)
 • Markku Nevala (Trivoga)
 • Sami Turunen (Cyclone)
 • Jari Tuukkanen (Viper)
 • Jesper Toivola (Urho)
 • Tuure Vehkamäki (Creditor)

Liiton sarjojen päivämäärät ja paikkakunnat

 • 24.-25.5. Pori
 • 14.-15.6. Kirkkonummi
 • 9.-10.8. Äänekoski
 • 30.-31.8. Piikkiö

Kaikkien liiton sarjojen (SM, 1.Div, 2.Div, 3.Div) ennakkoilmoittautumismaksu on 200€ ja sen eräpäivä on 28.2.2014, maksu SPBL:n tilille:

Tilinumero: 114030-411689, saaja: Suomen Paintball Liitto ry, viesti: Joukkueen nimi, sarjataso

Ennakko maksu vähennetään kokonaisilmoittautumismaksusta. Ennakkoilmoittautumismaksua ei palauteta joukkueille.

Kaudella 2014 jokaisella SPBL:n kilpasarjaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla liiton myöntämä kilpailulisenssi, eli erilliset urheiluvakuutukset eivät enää riitä vaan jokaiselta pelaajalta vaaditaan liiton lisenssi, eli henkilöltä on löydyttävä suomalainen sosiaaliturvatunnus. Lisäksi jokaiselta pelaajalla tulee olla mukanaan voimassaoleva kuvallinen henkilötodistus turnauksessa, ja pelaajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä näin pyydettäessä (passi, henkilökortti, ajokortti, kuvallinen KELA-kortti).

Suomen paintball-liitto selvittää tulevan kauden formaatti sekä sääntöasioita, näin ollen myös sarjojen osallistumismaksuja ei voida vielä kokonaisuudessaan vahvistaa. Liiton sarjojen lopulliset formaatti, sääntö ja hintatiedot ilmoitetaan liiton selvitysten valmistuttua  lähiviikkojen aikana.

SPBL:n vuosikokous 12.1.2014

Suomen Paintball-liitto ry:n tiedote koskien ensi kuussa järjestettävää vuosikokousta.

Suomen paintball-liiton vuosikokous järjestetään sunnuntaina 12.1.2014 klo 15.30 alkaen Paintball Bunkkerilla Paintball Sissoksen tiloissa osoitteessa Itäinen vaihdekuja 8, Helsinki. Ilmoittautuminen kokoukseen 5.1.2014 liiton puheenjohtaja Kai Siltalalle sopivan kokoustilan varaamisen sekä kokoustarjoilujen järjestämistä varten sähköpostitse: kai . siltala [at] elisanet . fi. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, kokouksen virallinen esityslista julkaistaan myöhemmin, esityslistaan liittyvät kysymykset/tiedustelut puheenjohtajan sähköpostiin.

Paulus Parkatti, Suomen paintball-liiton tiedotusvastaava

« Older posts

© 2024 Splatweb

Theme by Anders NorenUp ↑