Tietoa ja uutisia paintball / värikuulapelimaailmasta

Suomen paintball-liitto ry:n vuosikokouskutsu

Tässä liiton säännöistä ote, jonka mukaan vuosikokous järjestetään.

Lauantaina 28.5.2010 klo 19:30 alkaen (tai 1. divisioonan pelien jälkeen) Kylpylän tiloissa, ilmoittautuneille ilmoitetaan tarkempi paikka.

13§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä.
 8. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 9. valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
 12. vahvistetaan liiton matkustussääntö
 13. käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
 14. Kohtaan 13. esitetään seuraavaa:
  • kilpailulautakunnan valinta (4-5 hlö) tehtävänä kilpakausien 2010 ja 2011 organisointi
  • tuomari- ja sääntövastaavien valinta (1-2 hlö)
  • muita asioita joita jäsenyhdistykset voivat ehdottaa 23.5.2010 mennessä osoitteeseen: hallitus@spbl.org

Ilmoittautuminen kokoukseen: hallitus [at] spbl . org ehdottomasti 26.5.2010 mennessä.

Lähde: SPBL

1 Comment

 1. Juice

  HUOM päivämäärä meni väärin eli lauantai 29.5. !!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2024 Splatweb

Theme by Anders NorenUp ↑